Mesafeli Satış Sözleşmesi

LVG

1. TARAFLAR

Satıcı:

Ticaret Ünvanı: LVG Tekstil Şirketi
Adres: Meşrutiyet, Hrant Dink Sok. No:4, 34363 Şişli/İstanbul
Telefon: +902123432919
E-posta: info@lvgtekstil.com

Alıcı:

Adı Soyadı: [Alıcının Adı Soyadı]
Adres: [Alıcının Adresi]
Telefon: [Alıcının Telefon Numarası]
E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.lvgtekstil.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Alıcı, https://www.lvgtekstil.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve fatura aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile birlikte ürün faturası aslının da Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir.

4.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde ilgili tutarı Alıcı’nın ödeme yaptığı kanalla geri öder.

5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Satıcı:
LVG Tekstil Şirketi

Alıcı:
[Alıcının Adı Soyadı]

Shopping Cart